top of page

Şirketler ve Ticaret Hukuku

Irmak Hukuk Bürosu olarak tarafımızca, yerli ve yabancı müvekkillerimize taraf oldukları ticari sözleşmelerin hazırlanma, müzakere ve sonuçlandırılmasına ilişkin tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Büromuz tarafından, sektörün gösterdiği özellikler, teknik ve ticari hususlar, uygulanacak hukuk ve ilgili tüm mevzuat birlikte değerlendirilerek müvekkillerimizin menfaatleri en üst düzeyde korunmaktadır.

Ayrıca, büromuz tarafından müvekkillerimize, yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, şube açılışı, şirket genel kurul ve yönetim kurullarının yapılması, birleşme, devralma, bölünme, hisse devir süreçlerinin yürütülmesi, şirket toplulukları, sorumluluk hukuku, şirket yeniden yapılandırmaları, sermaye artırımı ve azaltımı, mevzuata uyumluluk başta olmak üzere Şirket faaliyetleri, kurumsal işlemleri ile özel düzenlemelerden ve yasalardan kaynaklı her konuda danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte bu ve benzer işlemlerden kaynaklı tüm hukuki ihtilaflarda da hukuki destek sağlanmaktadır.

Aynı zamanda Büromuzca, müvekkillerin taraf oldukları ve yargıya intikal eden her türlü ihtilaflarda, müvekkillerimiz özellikle şirketler hukuku, kambiyo hukuku, ticari işletme hukuku, haksız rekabet, deniz ve taşıma hukuku başta olmak üzere Şirketler ve Ticaret Hukukundan kaynaklı ihtilaflarda alanında uzman avukatları vasıtasıyla temsil edilmektedir.

bottom of page