top of page

Büromuzca, evlilik, boşanma ile ailenin korunması ve evliliğe ilişkin genel hükümleri kapsayan aile hukuku alanında; miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılmasını kapsayan miras hukuku alanında ve velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık gibi diğer konularda yerli ve yabancı müvekkillere danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte, müvekkillerimiz taraf oldukları ve yargıya intikal eden ihtilaflarda tarafımızca temsil edilmektedir.

Büromuz tarafından, yerli ve yabancı müvekkillerin taraf oldukları acentelik, alım-satım, komisyon, franchise, distribütörlük, hizmet ve eser sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat, kefalet, kredi sözleşmeleri, vekalet sözleşmeleri, kira sözleşmeleri başta olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, her türlü sözleşmenin hazırlanması ve müzakeresinde ve sözleşmelerin fesih ve tasfiyesi ile sözleşmelerden kaynaklı ihtilaf ve sorunların çözümü hususunda danışmanlık hizmeti verilmekte ve müvekkillerimiz başta sözleşmeye aykırılık, maddi ve manevi tazminat, sözleşmenin fesih ve tasfiyesi ile sözleşme ve yasal sorumluluklardan doğan davaların her aşamasında ve tüm ihtilaflarda temsil edilmektedir.

bottom of page