top of page

Büromuzca, yerli ve yabancı müvekkillere, iş sözleşmelerinin hazırlanması, Şirket organizasyonunun oluşturulması, Şirket iç tüzüklerin düzenlenmesi, işverenin yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal güvenlik mevzuatına uyum konularında danışmanlık hizmeti verilmekte, işçi ve işveren arasındaki ihtilafların çözümü ile ilgili süreçlerin yürütülmesinde hukuki destek verilmektedir.

Ayrıca müvekkiller, taraf oldukları işçilik alacakları, tazminat, iş kazaları ile Sosyal Güvenlik Hukukundan kaynaklı davalar, rücu davaları başta olmak üzere iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklı tüm davalarda temsil edilmektedir.

bottom of page