top of page

Büromuz tarafından, müvekkillerin resmi kurumlardan ve özel kuruluş ve şahıslardan olan alacaklarının tahsili amacıyla, icra takip işlemleri tüm aşamaları ile birlikte yürütülmekte ve müvekkillerimiz bu işlemlerden kaynaklı ve ilgili olarak başta itirazın iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali, iflas, ihalenin feshi davaları ile icra ve iflas hukukundan doğan tüm hukuk ve ceza davalarında temsil edilmektedir.

bottom of page