top of page

Büromuzca, yerli ve yabancı müvekkillere, ulusal ve uluslararası patent, endüstriyel tasarım, telif ve sair fikri mülkiyet hakları ile markadan doğan haklarının korunmasında, lisans, ruhsat, franchise başta olmak üzere bu hakların kullanılması veya devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresinde, hakların kullanımı ve korunmasında hukuki danışmanlık verilmekte ve müvekkiller, fikri hakların ihlalinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda ve yargı ve idari merciiler nezdinde temsil edilmektedir.

bottom of page